Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 24.11.2012 14:49:55 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ

Hospodaření

Hospodaření v roce 2008

Výdaje
Doprava žáků 8.tříd - Praha 9 400,00
Cestovné, vstupné - letní tábor 4 972,00
Cestovné žáků ( reprez.školy) 8 802,00
Dětský den - kino 2.stupeň 3 210,00
Dětský den - skák.hrad, zmrzlina, ceny 9 043,00
Příspěvek do školní družiny 2 000,00
Příspěvek na Dětské Šibřinky v MŠ 464,00
Příspěvek na dopr.soutěž 1 000,00
Přísp.na Recitační soutěž 992,00
Přísp.na Vánoční rolničku 1 000,00
Přísp.na Luckiádu 1 000,00
Přísp.na Zápis do 1.tříd 820,00
Přísp.na aerobik - ZŠ  216,00
Přísp.na dopravu MŠ na Mikulášování 4 959,00
Zábavné odp. - dárky, potr. 2 745,50
Drakiáda, Rozlučkiáda - dárky, potr. 4 932,00
Občerstvení na Dětský den s hasiči 6 070,50
Vánoční dílna, Zpívání u stromečku 922,00
Bankovní poplatky 425,00
Kanc.potřeby, razítko 605,00
Nájem MÚ - vývěska 250,00
Kopírování, fotky 275,00
Poštovné 60,00
                       CELKEM :  64 163,00

 

     Příjmy 
    Členské příspěvky za rok 2008/2009 24 200,00
    Úroky z běžného účtu 137,70
    Sponzorský dar 2 000,00
   Příjem z akce - Zábavné odpoledne 7 095,00
    Příjem z akce - Dětský den 5 324,00
    Příjem z akce - Drakiáda + Rozlučkiáda 4 536,00
    Příjem z akce - Zpívání u stromečku 2 154,00
                                                   CELKEM :  45 446,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rozdíl příjmů a výdajů :        -18 716,30 Kč

 


Hospodaření v roce 2007

 

Příjmy 
Členské příspěvky za rok 2006/2007 19 400,00
Členské příspěvky za rok 2007/2008 20 010,00
Sběr papíru 7 605,00
Příspěvek žáků na zájezd do Prahy 5 879,00
Úroky z běžného účtu 160,53
Příjem z akce - Drakiáda + Rozlučkiáda 2 835,00
Příjem z akce - Zpívání u stromečku 1 666,00
CELKEM :  57 555,53
Výdaje
Doprava žáků 8.tříd - Praha 15 879,00
Doprava žáků - kopaná Brodek 1 250,00
Cestovné žáků ( reprez.školy) 4 179,50
Dětský den - skákací hrad 4 000,00
Dětský den - zmrzlina 3 138,00
Dětský den - ceny, dárky 600,00
Příspěvek na dopr.soutěž 999,00
Přísp.na Recitační soutěž 492,00
Přísp.na Vánoční rolničku 1 000,00
Přísp.na Luckiádu 986,00
Přísp.na Zápis do 1.tříd 1 000,00
Přísp.na výukový progr.Vodní hrátky 300,00
Materiál na akce 2 060,00
Drakiáda, Rozlučkiáda - dárky, potr. 1 443,00
Bankovní poplatky 496,00
Kanc.potřeby 149,50
Nájem MÚ - vývěska 75,00
Kopírování 50,00
Poštovné 19,00
CELKEM :  38 116,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů :        19 439,53 Kč

 

 

 


 

 

Hospodaření v roce 2006

Příjmy 
Členské příspěvky za rok 2005/2006 12 450,00
Členské příspěvky za rok 2005/2006 2 100,00
Sběr papíru 4 628,00
Příspěvek žáků na zájezd do Prahy 3 767,00
Úroky z běžného účtu 133,96
Příjem z akce - Zpívání u stromečku 4 054,00
CELKEM :  27 132,96
Výdaje
Doprava žáků 8.tříd - Praha 13 767,00
Doprava žáků - Jeseník 3 200,00
Cestovné žáků ( reprez.školy) 2 067,50
Doprava žáků - Kojetín Paragraf 17 700,00
Materiál na akce - Zpívání, Mikulášování 2 311,50
Bankovní poplatky 347,00
CELKEM :  22 393,00

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů :        4 739,96 Kč


 

 

Příjmy 
Členské příspěvky za rok 2004/2005 14 050,50
Sběr papíru, burza 2 595,00
Přefa 3 407,00
Úroky z běžného účtu 91,24
CELKEM :  20 143,74
Rozdíl příjmů a výdajů 5 769,74
                      Hospodaření v roce 2005

Výdaje

Doprava žáků 8.tříd - Praha 9 407,00
Cestovné žáků ( reprez.školy) 3 210,00
Materiál na akce - Zpívání, míč 1 277,00
Bankovní poplatky 480,00
CELKEM :  14 374,00

 

 


TOPlist