Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 24.11.2012 14:49:55 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ

Činnost 2008/2009

Ukončení školního roku, vítání prázdnin
 Sobota 27.6.2009
KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Tovačov připravili již druhý netradiční zábavný dětský den, kterým se děti rozloučily se starým školním rokem a přivítali vytoužené prázdniny.
V průběhu programu předvedli svou činnost Kynologové ze záchranného oddílu Tovačov se svými čtyřnohými kamarády, zajímavou podívanou nejen pro děti přichystali členové SDH Tovačov. Velmi zajímavá byla prohlídka hasičské techniky, děti si vyzkoušeli netradiční disciplíny a všichni netrpělivě očekávali příjezd hasičského vozu k simulované ukázce záchrany a vyprošťování osob z hořícího automobilu. Součástí zábavy pro děti i rodiče byla kouzelná plavby raftem po nedalekém rybníku Kolečko. Děti si na závěr celého odpoledne nenechali ujít řádění v načechrané bílé pěně a rodiče jen "závistivě" koukali, ze které strany se jejich bílé ratolesti vynoří.......
Mezi jednotlivými ukázkami bylo připraveno chutné občerstvení a chlazené pití, o které pečovali rodiče a přátelé Klubu.

                                                 

  Klubovna pro děti a mládež

Projekt: "Kdo si hraje, nezlobí..."

1. Úvod
V posledních letech dochází v našem městě k nárůstu počtu dětí různých věkových kategorií, ale doposud nám chybí zázemí pro volnočasové využití dětí a mládeže. Proto jsme se rozhodli tuto situaci zmapovat a řešit.
      V loňském roce jsme ve spolupráci s městem Tovačov vybudovali a otevřeli veřejné dětské hřiště v prostorách bývalého dopravního hřiště MŠ v Tovačově. A právě v přímém sousedství s tímto areálem, který mimochodem navštěvuje nemalá skupina dětí různého věku po celou dobu provozu, stojí budova bývalé školní kuchyně MŠ, která je v současné době nevyužitá. Po dohodě s RM Tovačova a na základě nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ Tovačov jsme od 1.2.2009 pronajali tyto prostory za účelem za účelem zřízení Klubovny pro děti a mládež. Klub rodičů jako pronájemce zajistí výchovně vzdělávací činnost v průběhu školního roku - včetně včetně podzimních, vánočních pololetních i jarních prázdnin, kdy by tyto prostory měly sloužit nejen dětem a mládeži k zaplnění volnočasových aktivit, ale také rodičům, kteří by své ratolesti měli pod "dohledem" v kolektivu kamarádů.
    Máme zmapovánu skutečnost, že v našem městě jsou dětem a mládeži nabídnuty sportovní aktivity (školní zájmové kroužky sportovního rázu, sportovní vyžití v hale TJ Sokol Tovačov(, ale zájem dětí a mládeže o sport v posledních letech výrazně klesá a ne všechny děti sportu a sportovním aktivitám holdují. Rádi bychom nabídli široký výběr možností uplatnění dětských dovedností a posílili všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
      Na základě dlouhodobé činnosti Klubu rodičů v oblasti spolupráce s rodinou jsme si vědomi důležitosti tohoto záměru o zbudování Klubovny. Naše činnost vyplývá nejen ze skutečnosti, že jsme sami rodiči, ale především ze samé podstaty fungování Klubu a tím je zájem o činnost s dětmi a mládeží. Za velmi dobrou můžeme považovat spolupráci se samotnou ZŠ a MŠ v Tovačově. Finančně vypomáháme realizovat projektová vyučování na ZŠ, přispíváme na různé soutěže a olympiády pořádané ZŠ a MŠ v Tovačově, hradíme cestovné dětem reprezentujícím ZŠ i naše město na různých soutěžích a olympiádách atd... Jako občanské sdružení spolupracujeme hlavně s rodiči, kteří nám svými příspěvky velmi pomáhají realizovat vytyčené cíle. Nedílnou součástí financí Klubu rodičů jsou však zisky z uskutečněných akcí (z těchto bychom rádi pořídili základní hrové a sportovní vybavení do Klubovny).
      Zřízení Klubovny pro děti a mládež v našem městě by výrazně pomohlo k dalšímu zlepšení našich aktivit a záměrů, ale především by sloužila i jako prostředek k prevenci kriminality v našem městě.

2. Cíle projektu
Skutečnost, že v našem městě byl v minulých letech zrušen Dům dětí a mládeže a nyní probíhá rekonstrukce pronajatých prostor k využití a zaplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže, nás nutí k zamyšlení a zesílení snah o zlepšení tohoto stavu v našem městě. Zřízení Klubovny by jistě přispělo k lepšímu využití voného času dětí a nám by její zřízení značně vypomohlo v dalších aktivitách, neboť i my-jako Klub rodičů. nemáme k dispozici žádné prostory pro realizaci a plánování aktivit.
Hlavní cíle projektu zřízení Klubovny pro děti a mládež jsou:
*  Vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže
*  Zlepšení podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte
*  Zpřístupnění prostor širokému věkovému rozhraní dětí a mládeže (např. klub dětí Sluníčko)
*  Prevence kriminality
*  Posilování prosociálních vztahů mezi dětmi a mládeží
*  Uspokojování potřeb dětí
*  Spolupráce s MŠ a rodiči (možnost umístění dětí po zavírací době MŠ - časová náročnost při dojíždění ze zaměstnání)
*  Zlepšení podmínek pro práci KRPŠ

3. Materiální podmínky
V současné době využíváme k vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže veřejné dětské hřiště v ul. kpt. Jaroše, které je ovšem v zimním období zavřeno. Proto i z tohoto důvodu shledáváme zřízení Klubovny jako velmi důležité. Prostory bývalé kuchyně MŠ jsou odpovídající našim záměrům - uvnitř se nachází větší místnost (samotná varna), která by po rekonstrukci měla sloužit starším dětem a několik menších místností (dříve sklady), které probouráním příček změníme na hernu pro mladší kamarády. Tuto by využívali i děti z klubu Sluníčko, které v novém školním roce přijdou o dosavadní prostory.
Co jsme již zvládli:
- došlo k odpojení nevyhovující elektroinstalace a vodovodní přípojky
- došlo k vybourání nepotřebných příček mezi bývalými sklady (toto učinili šikovní tatínci jako bylo dohodnuto s RM Tovačova)
- byly odbourány staré obklady v kuchyni (toto také zvládli tatínci)
- byla odpojena vzduchotechnika
Co nás čeká:
- výměna starého (poškozeného) topení včetně plynového kotle
- vodovodní přípojka, nová elektroinstalace
-  omítnutí odbouraného zdiva
- vytvoření betonových podlah
- výměna starých oken
- pořízení podlahových krytin do heren (koberce)

4. Předpokládaná cenová relace 
- plynofikace (včetně plyn. kotle) + vodovodní přípojka             180.000.- Kč
- elektroinstalace                                                                           50.000.- Kč
- výměna oken (8 velkých a 2 malá včetně vnitřních parapetů)      60.000.- Kč
- omítnutí odbouraných zdí + betonové podlahy                             20.000.- Kč
- podlahové krytiny do heren (koberce)                                         20.000.- Kč

                              
 

 


 

Zábavné odpoledne pro děti

 sobota 21.2.2009 od 14.00 hodin

                                          

 


 

Vánoční Zpívání u stromečku

  Loňské Zpívání u stromečku (18.12.2008) se neslo v duchu nepříznivého počasí. Měli jsme se jako každý rok sejít u rozsvíceného stromečku na náměstí v Tovačově, abychom společně zhlédli a vyslechli vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Tovačově, ale "větru a dešti neporučíme", a tak jsme vděčni p. řediteli ZŠ - Mgr. Pavlu Odehnalovi, že nám umožnil celou akci zrealizovat v prostorách školní tělocvičny.
  V programu vystoupily děti z MŠ odd. Medvídků pod vedením p. uč. Dočkalové a Žažové, děti z dramatického kroužku ZŠ pracují pod vedením p. uč. Fialové. Všem účinkujícím dětem i jejich pedagogickým doprovodům děkujeme za příjemné a milé zpestření předvánočního shonu.
    V průběhu programu si mohli spoluobčané prohlédnout a zakoupit výrobky z Vánoční dílny KRPŠ a občerstvit se kávou, čajem, svařeným vínem či voňavým punčem.
     Velké poděkování patří i fi Zeltr Troubky, která vystupujícím dětem zaslala ovoce do připravených balíčků a také děvčatům ze školní kuchyně, která uvařila teplý čaj pro děti.
      Poděkování patří i maminkám z realizačního týmu KRPŠ, které se postaraly o hladký průběh občerstvování i prodeje výrobků.

                                   

 


 

    DRAKIÁDA- 3.10.2008
V pátek 3.10.2008 jsme se sešli v areálu sportovního hřiště "Pod břízami", abychom zde uskutečnili 2.ročník Drakiády a společně s dětmi prožili zábavné odpoledne. Bohužel, tentokrát nám deštivé počasí zhatilo plány, jak k oblakům vyslat papírové draky, ale i přes nepřízeň počasí se našli odvážlivci, kteří  se pokusili vyslat své "papíráčky či igelitáčky"vzhůru k nebesům. Děti z toho měli obrovskou radost a my oceňujeme snahu všech rodičů, kteří za námi došli. K poslechu nám hrála příjemná hudba, smlsli jsme si na různých dobrotách, uzeném cigáru i klobásách  a děti byly oceněny slaďoučkými perníčky, které pro ně napekly maminky a nazdobily nám je "Kouzelné babičky" (p. Dopitová a spol.) a fi. Zeltr Troubky dětem zaslala ovoce.
      Již dnes se těšíme na další akci pořádanou KRPŠ- Vánoční zpívání u stromečku- 18.12.2008 od 16.00 hod. na náměstí v Tovačově. Tentokrát se nám představí děti z MŠ i ZŠ v Tovačově. Opět připravujeme malou vánoční prodejní výstavu keramiky, perníčků i svícnů a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení (svařené víno, grog, káva, čaj). 
                          
                       

 

           

 

 

 

 


TOPlist