Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 24.11.2012 14:49:55 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ

Činnost 2007/2008

    Rozlučkyjáda

na školním hřišti
  V pátek 27.6.2008 se na školním hřišti uskutečnilo rozloučení se školním rokem. Akci pořádala společnost ProActivity o.s. společně s Městem Tovačov a Klubem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově o.s.
  Pro děti byly připraveny netradiční hry, za které si odnášely jejich vítězové spousty odměn.  Dětem bylo bezplatně poskytnuto pití firmou Nutrend, což všichni velmi ocenili, protože bylo vyloženě prázdninové počasí a sluníčko velmi svítilo. Kuchařky ze školní jídelny upekly pro všechny přítomné šunkovou pizzu, po které se jen zaprášilo. Celkem se sešlo asi 100 dětí všech věkových kategorií.
    
 
 
 
 
                   

 

 Dětský den - 21.6.2008
V sobotu 21.6.2008 jsme společně se Sborem dobrovolných hasičů v Tovačově a Klubem kynologickým záchranářů Olomouckého kraje uspořádali „Dětský den“, kterým jsme současně i ukončili školní rok 2007/2008 a uvítali tak nadcházející prázdniny.
  Letošní dětský den se nesl ve znamení pomoci druhým v nouzi. Děti se seznámily s výcvikem záchranářských psů, jejich práci při výkonu záchranné služby při hledání ztracených obětí, plavily se po rybníku Kolečko na záchranném raftu.
  Velkým zážitkem nejen pro děti bylo shlédnutí hasičské techniky, možnost osobně si prohlédnout nenovější vozidlo našeho místního hasičského sboru, děti byly svědky hasičského výjezdu a poté zásahu při hašení požáru osobního vozidla, shlédly pomocnou techniku při vyprošťování osob. Sportovní hasičské disciplíny plnily děti s velkým nasazením a úsilím – vázaly uzle, vyzkoušely sílu stříkaček při stříkání na cíl, běžely hasičském postroji v terénu, ručkovaly po laně, střílely z kuličkových zbraní. Při těchto disciplínách jim byli pomocníky sami hasiči, kteří nás všechny přítomné ujistili o tom, že jsou velcí profesionálové a nám byli velkou oporou při realizaci celé akce.
 Klub rodičů připravil pro děti tradiční sportovní disciplíny – hod na cíl, skok v pytli, slalom, hod na plechovky a další. Na všech společných stanovištích na děti čekala sladká odměna a završením celého odpoledne byla „bílá pěna“, do které děti vklouzly jako do opravdového sněhu. Díky nádhernému počasí se děti mohly postříkat i studenou vodou z hasičských stříkaček a následně osušit na sluníčku.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení i pití. Pitný režim pro děti zajistila firma Nutrend, která věnovala i drobnosti pro děti na stanovištích.
  Velké poděkování patří Sboru Dobrovolných hasičů v Tovačově, Klubu kynologických záchranářů Olomouckého kraje, TJ Sokol Tovačov – oddílu kopané!!
  Jarmila Kyasová, KRPŠ
                           

HURÁ PRÁZDNINY
13.-15. června 2008 v Tovačově na Hájence
1. se rozloučíme se školním rokem plným povinností a starostí a přivítáme prázdniny plné zábavy, teplého sluníčka, pohody u vody, výletůs kamarády...  Opečeme špekáčky, pokecáme s kamarády, zahrajeme hry a užijeme si plno zábavy (odpočineme si od rodičů :) nacpeme si břicha dobrým jídlem a protáhneme si večerku :)  a když n ám vysvitne sluníčko, tak se i smočíme…
S sebou: spacák a karimatku, oblečení a hygienické potřeby, plavky. Jídlo zajištěno.Kdo má, přineste si i stan. Očekáváme Vás s dobrou náladou v pátek od 16. hod (z Přerova-sraz 15:45, zastávka č. 13). Svou účast potvrďte sms na:605 583 742 nebo u paní Žákové. Cena: 200 Kč
 Domů se vypravíme v neděli v 16 hodin, návrat do Přerova v 16:00  
Všechny Vás s radostí očekáváme.
KRPŠ a klub Chobotnička
 
Den dětí v zámeckém parku
pořádaný žáky 9.tříd s příspěvkem pro děti od Klubu rodičů
V pátek 30.5.2008 v dopoledních hodinách žáci 9.tříd uspořádali pro žáky 1.stupně ZŠ  a děti z MŠ dětský den v zámeckém parku. Připravili si zábavný program, spoustu her, soutěží a odměn pro děti a dopoledne zpestřilo i vystoupení mažoretek z hanáckého souboru pod vedením p.uč.Ludvové.
Klub rodičů a přátel školy věnoval všem dětem u příležitosti jejich svátku každému zmrzlinu, děti dostaly k dispozici zdarma skákací hrad a žákům 2.stupně bylo zaplaceno filmové představení v místním kině. Prohlédněte si fotografie z vydařeného slunečného dopoledne ...

  

                   

    


 
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově o.s. a Školská rada při ZŠ Tovačov
    co nejsrdečněji zvou všechny rodiče dětí mateřské a základní školy
 na setkání
s Mgr. P.Odehnalem,ředitelem ZŠ a MŠ  a
Mgr. L.Bouchalem, starostou města,
 které se koná ve čtvrtek 22.5.2008 od 16 hod.
v MŠ, oddělení Kulíšků( 2.budova nahoře). Máte možnost se zeptat na vše, co
se týká naší školy a školky.

                           

 


 

 

        ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI                             
                   
Opravdu jsme se sešli v sobotu 2. února v Hasičské zbrojnici v Tovačově s našimi malými i většími kamarády a jejich rodiči, abychom si zkrátili dlouhé chvíle v zimním nepříjemném počasí. Pro děti jsme přichystali zábavné soutěže ( hod na cíl, chytání rybiček, chůze s míčkem na lžíci, potápění lodičky, skládání barevných kuliček, chůze na chůdách, hod kroužky na cíl), za které děti dostávaly sladkou odměnu , společně jsme si zatančili a naučili jsme se spoustu nových tanečních kreací a nenechali jsme zahálet ani rodiče, se kterými si děti zatančily "ptáčky". Mezi soutěžemi a krucánky se losovala bohatá tombola, kterou pro děti věnovali a přichystali rodiče z Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově a nezapomněli jsme ani dobré občerstvení.
 Byli jsme mile překvapeni velkou účastí z řad rodičů i dětí, poněvadž jsme tuto akci pořádali poprvé.
Velké poděkování patří všem rodičům z KRPŠ při ZŠ a MŠ v Tovačově podílejících se na organizaci,   p. Ing. Františku Lízalovi, který nám umožnil celou akci uskutečnit v termínu před konáním Farního plesu, pořadatelům Farního plesu za vynikající koláčky ( dětem velmi chutnaly a chutné byly i  věnečky z dílny p.Markéty  Hajdukové), p. Tomáškové, která do tomboly upekla nádherný dort a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne.
 Věříme, že toto Zábavné odpoledne nebylo poslední a již dnes se těšíme na další společné setkání.
Další připravovanou akcí KRPŠ je Dětský den, který se uskuteční 28.června 2008. Tento den připravujeme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Tovačově a jistě se máte na co těšit!!!!!

Než se začalo, chtělo to pořádnou přípravu - na soutěže, tombolu, hudbu, občerstvení ....

      

Od 14.00 hodin se začali postupně scházet rodiče s dětmi a zanedlouho byla Hasičská zbrojnice zaplněná.

         

 A tak to začalo - hudba, zpěv, tanec .....

          

  ..... a mezi tím vším spousta zábavných soutěží.

        

    

Hrály si děti, rodiče i přítomné babičky.

                    

A také nechyběla tombola. Spokojeni byli malí i velcí.

   

   

A opět další hry a soutěže .... 

         

        


         Zpívání u stromečku - 20.12.2007

  Již tradičně jsme se sešli na náměstí v Tovačově. Zde, u nazdobeného stromečku, nás všechny přivítal a slovem provedl Miroslav Peřina. Na programu letošního "Zpívání" s námi spolupracovala MŠ v Ivani, která si připravila pásmo"Živý Betlém" provázený klasickými koledami. Společně s dětmi vystoupily i děti ze ZŠ v Tovačově a pod vedením Jany Zatloukalové zazpívaly i dvě nové vánoční písně "Z Betléma se ozývá" a "Tichý Betlém".

  Na závěr programu vystoupili žáci 2.st. ZŠ v Tovačově( pod vedením p. uč. Dvořákové, Pospíšilové, Juříkové, Nosálové) s anglickou vánoční písní a písní od Spirituál kvintetu.Po celou dobu trvání programu měli občané možnost zakoupit si výrobky z keramické a vánoční dílny, perníčky a také měli možnost občerstvit se teplou kávou, čajem či svařeným vínem.Pro účinkující děti jsme měli připravené drobné balíčky, do kterých ovocem přispěla fi. Zeltr Troubky.

  Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem, jejich doprovodům, samozřejmě nesmíme zapomenout na ozvučení, které nám propůjčil Okrašlovací spolek a obsluhoval jej p. Patrik Polcr, poděkování patří i p. Lence Čechové, p. Zavadilové z Jamajky, děvčatům z jídelny ZŠ, která našim dětem uvařila teplý čaj, technickým pracovníkům našeho města a všem zapřaženým rodičům.

  Jsme také rádi, že jsme se sešli v tak hojném počtu a snad se nám podařilo opět přispět k příjemné vánoční atmosféře . Do nového roku přejeme všem dobrým lidem štěstí, zdraví, spokojenost a dobré přátele.

                                                                                                                                          Kyasová Jarmila

  Další akcí pořádanou Klubem rodičů pro naše malé i velké děti a jejich rodiče je Zábavné odpoledne plné soutěží, písniček a her. Toto se uskuteční 2.2.2008 od 14.00 hod. v prostorách Hasičské zbrojnice v Tovačově. Bude přichystané drobné občerstvení a tombola.

 

  

                            

 


Vánoční dílna - příprava na Zpívání u stromečku                               

V úterý 30. října jsme se v hojném počtu sešli prostorách keramické dílny ZŠ v Tovačově a pod odborným dohledem p. uč. Arany Nosálové jsme tvořili různé vánoční ozdoby a svícny, které využijeme na prodej při vánočním programu "Zpívání u stromečku" na Náměstí, které se uskuteční ve čtvrtek 20.12.2007 v 16.00 hod.

  Naše poděkování patří nejen panu řediteli ZŠ v Tovačově, který nám tuto dílnu umožnil zrealizovat, ale především p. uč. Nosálové, která nám věnovala nemalou část svého volného času a byla dobrou rádkyní ve svízelných situacích. 

    

 


 

DRAKIÁDA - 13.10.2007

    Přípravna     

TOPlist